ช่วยเราเติมเต็มข้อมูล

กองสวัสดิการสังคม เปิดรับลงทะเบียน ผู้สูงอายุและคนพิการ ปีงบประมาณ 2560

ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 พฤศจิกายน 2558 เวลา 08.30 - 16.30 น.

ไม่เว้นวันหยุดราชการ

  ผู้สูงอายุ (คุณสมบัติ)

    1.  เกิดก่อนวันที่ 1 ตุลาคม 2499 

    2.  มีชื่อตามทะเบียนบ้านในเขตตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา

    3.  ไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการ และสิทธิประโยชน์จากรัฐ และรัฐวิสาหกิจ

  เอกสารประกอบการขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ

    1.  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

    2.  สำเนาทะเบียนบ้าน    

    3.  หนังสือมอบอำนาจ (กรณีมอบอำนาจ)

    4.  สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคารกรุงไทย (ทุกสาขา)

  เอกสารประกอบการขึ้นทะเบียนคนพิการ

    1.  สำเนาบัตรประจำตัวคนพิการ

    2.  สำเนาทะเบียนบ้าน

    3.  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  (ผู้ดูแลคนพิการ)

    4.  สำเนาทะเบียนบ้าน  (ผู้ดูแลคนพิการ)

    5.  สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคารกรุงไทย (ทุกสาขา)

 

  ติดต่อได้ที่ กองสวัสดิการสังคม 044 - 242573

 

ประจำเดือน

วันที่จ่ายเบี้ยยังชีพ

ผู้สูงอายุ

คนพิการ

ผู้ติดเชื้อ วิธีการจ่าย
ต.ค. 57 10 ต.ค. 57 10 ต.ค. 57 10 ต.ค. 57 จ่ายผ่านบัญชีธนาคาร
พ.ย. 57 10 พ.ย. 57 10 พ.ย. 57 10 พ.ย. 57 จ่ายผ่านบัญชีธนาคาร
ธ.ค. 57 9 ธ.ค. 57 9 ธ.ค. 57 9 ธ.ค. 57 จ่ายผ่านบัญชีธนาคาร
ม.ค. 58 9 ม.ค. 58 9 ม.ค. 58 9 ม.ค. 58 จ่ายผ่านบัญชีธนาคาร
ก.พ. 58 10 ก.พ. 58 10 ก.พ. 58 10 ก.พ. 58 จ่ายผ่านบัญชีธนาคาร
มี.ค. 58 10 มี.ค. 58 10 มี.ค. 58 10 มี.ค. 58 จ่ายผ่านบัญชีธนาคาร
เม.ย. 58 10 เม.ย.58 10 เม.ย. 58 10 เม.ย. 58 จ่ายผ่านบัญชีธนาคาร
พ.ค. 58 8 พ.ค. 58 8 พ.ค. 58 8 พ.ค. 58 จ่ายผ่านบัญชีธนาคาร
มิ.ย. 58 10 มิ.ย. 58 10 มิ.ย. 58 10 มิ.ย. 58 จ่ายผ่านบัญชีธนาคาร
ก.ค. 58 9 ก.ค. 58 9 ก.ค. 58 9 ก.ค. 58 จ่ายผ่านบัญชีธนาคาร
ส.ค. 58 7 ส.ค. 58 7 ส.ค. 58 7 ส.ค. 58 จ่ายผ่านบัญชีธนาคาร
ก.ย. 58 10 ก.ย. 58 10 ก.ย. 58 10 ก.ย. 58 จ่ายผ่านบัญชีธนาคาร
         

สมาชิกทั้งหมด 13 คน, ออนไลน์ ขณะนี้ 1 คน เป็นสมาชิก 0 คน บุคคลทั่วไป 1 คน

สมาชิกที่ออนไลน์ขณะนี้

รายการ ไอคอน
  • วันนี้19
  • เมื่อวาน156
  • เดือนนี้1,965
  • ปีนี้19,541
  • ทั้งหมด45,142
คลิ้กที่นี่ถ้าลืมรหัสผ่าน